ایرنا/ مرکز نگهداری کودکان کار و خیابان «بعثت» در گوشه ای از پارک بعثت تهران واقع است . در این مرکز کودکان هفت تا ۱۲ سال به صورت شبانه روزی نگهداری می شوند و تمامی خدمات نگهداری ،روانشناسی، مددکاری، بهداشتی درمانی و آموزشی و در کنار آن برنامه های فرهنگی تربیتی، کلاس های آموزش نقاشی، زبان، کامپیوتر، سفالگری و... توسط همیاران داوطلب به این کودکان ارائه می شود.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید