باشگاه خبرنگاران/ حرکت خودرو‌ها در بزرگراهی که بر اثر وقوع توفان، آب آن را فرا گرفته است، جنوب تگزاسما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید