ایمنا/ ما هم دوربین برداشته ایم و سوار بر دوچرخه از جای جای اصفهان عکس گرفته ایم.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید