مهر/ چرخی ها با حمل زائران و لوازم سفر آنها به زائران اربعین حسینی در مرز مهران خدمات ارائه می کنند.مجتبی کاور
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید