مهر/ در کنار حجم زیاد خروج زائران از مرز مهران، موج بازگشت زائران اربعین به داخل خاک کشور نیز از طریق این مرز در حال شکل گیری است.
مجتبی کاور


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید