ایرنا/ در پاییز باید جست و جو کرد. بدنبال هر چیزی که تو را مبتلا کن. پاییز با تجربه، دست های سخاوتمندش را به روی تو باز می کند؛ اگر چه خودش خزان زده است. اما برگ های رنگ به رنگش سرمشقِ عشق بهار است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید