ایرنا/ زعفران در روستای «عسگرآباد کوه» ارومیه و در زمینی به مساحت تقریبی یکهزار مترمربع برای سومین سال متوالی کشت و در سال جاری به میزان ۲ کیلوگرم از این زمین کشاورزی زعفران برداشت شد.


طاها اصغرخانی
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید