مهر/ نهمین جشنواره غذاهای سنتی و سوغات محلی و موسیقی محلی در در روستای چاهبنارد شهرستان بستک هرمزگان برگزار شد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید