مهر/ در حاشیه خسارات زلزله در روستاهای ورنکش و بالسین آذربایجان شرقی


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید