مشرق/ انتقال یک فیل وحشی به جنگل در آسام هند، این فیل در عرض ۱ روز ۵ روستایی را له کرد و کُشت./ عکس: Biju Boro


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید