شبستان/ این روزها در اکثر کلان شهرها شاهد الودگی هوا هستیم. شاخص کیفی هوای ناسالم بین ۱۰۱ تا ۱۵۰ میباشد که برای گروههای حساس هوای نامناسبی است در حرکتی نمادین توسط عکاس ماسکهایی بر سردیسهای شهر اصفهان گذاشته شد
خدیجه نادری

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید