فارس/ جایزه کتاب سال «سردار شهید حسین همدانی» با هدف ارج‌گذاری به صاحبان قلم در حوزه موضوعی دفاع از حرم و گردآوری تألیفات ارزشمند این حوزه، شناسایی نویسندگان و شاعران توانمند و مستعد، آسیب‌شناسی و جریان‌سازی ادبیات جدید مقاومت با توجه به رویدادهای سال‌های اخیر در منطقه خاورمیانه دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸ در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید