آخرین خبر/ هر دو صف در زاهدان است یکی صف ثبت نام نمایندگی مجلس و آن دیگری صف سیلندر گاز!ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید