مهر/ چهارمین نمایشگاه ملی صنایع دستی خراسان جنوبی با حضور هنرمندان ۳۰ استان در محل نمایشگاه بین المللی بیرجند به کار خود پایان داد.


محسن نوفرستیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید