فارس/ بیست و دومین دوره نمایشگاه فرش دستبافت اصفهان، از ۱۴ آذر ۱۳۹۸ در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی در حال برگزاری است.{{ هماهنگی، تناسب و تنوع رنگ به خصوص رنگهای شاد در طیفهای تیره و روشن، پرزهای کوتاه، رجشمار بین ۵۰ تا ۹۰، استفاده از گره فارسی، شیرازه متصل و اغلب دو پوده و لول و همچنین پرداخت در موقع بافت از ویژگی‌های قالیبافی اصفهان است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

منبع : فارس