عصر ایران/ هجوم بیش از 60 خرس قطبی به شهر "چاکوتکا" در سیبری روسیه برای پیدا کردن غذا/ ایتارتاس


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

منبع : عصر ایران