باشگاه خبرنگاران/ تصویر جالبی از یک توله شیر، تانزانیاما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید