الف/ یک چوپان در ترکیه آثاری هنری با سنگ و چوب خلق می کند. این چوپان ۳۴ ساله که ودات یالگین نام دارد در شهر "موش" ترکیه هر روز گوسفندان خود را به چراگاه می برد و به کار مجسمه سازی روی سنگ ها و چوب ها می پردازد. یالگین که سنگ ها را از کوه جمع آوری می کند می گوید در ابتدا اهالی روستا انتقاداتی به کار وی وارد کردند اما پس از مدتی و خلق این آثار روستاییان مشتاق به تماشای آثار او شدند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید