انتخاب/ دو شاهزاده تایلند در یک مراسم

AFPما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید