ایرنا/ دومین جشنواره « پاییزی برگ‌ها و رنگ‌ها» با هدف ایجاد فرصت نشاط اجتماعی وفرهنگ سازی برای احترام به طبیعت وایجاد اوقات فراغت سالم برای مردم ،در بوستان تفرجگاهی و جنگلی ناژوان اصفهان برگزار شد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید