آخرین خبر/ جابجایی درختان بلوار سردار همدانی در راستای طرح تعریض این بلوار بدون این‌ که آسیبی به درختان وارد بشود.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید