فارس/ با وجود ورود دستگاه های مدرن به کارگاه های تولیدی سنتی؛ از جمله کارگاه های انگشترسازی؛ هنوز هم کارگاه های سنتی ساخت انگشتر و قلم زنی که آمیخته ای از عشق و هنر هستند، در گوشه هایی از استان البرز به کار خود ادامه می دهند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید