ابنا/ در اقدامی جالب، جوانان کشور اندونزی به طور خودجوش تی شرت هایی با تصویر شهید حاج قاسم سلیمانی تولید کرده اند که روی آنها شعارهایی درباره "ایستادگی"، "مقاومت"، "مبارزه" و "آرمان آزادی قدس" نقش بسته است. جالب تر اینکه برروی یک نمونه از این طراحی ها نوشته شده است: "ژنرال سلیمانی؛ ضد تروریسم" و این یعنی پنبه شدن همه رشته های «ترامپ» برای تروریست معرفی کردن سردار دل ها.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید