جماران/ رژه روز جمهوری هند در دهلی نو.
عکس: Money Sharma, AFPما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید