مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران/ چند تن از زنان روستایی هنگام پخت نان و غذا در زمان قاجار


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید