ایلنا/ جلسه امروز هیات دولت
عکاس: مهدی نصیریما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید