مهر/ شمارش آرا بلافاصله پس از پایان انتخابات با حضور ناظران در همدان آغاز شد و پس از تجمیع، نتایج توسط هیئت نظارت اعلام خواهد شد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید