مهر/ شمارش آرا بلافاصله پس از پایان انتخابات با حضور ناظران در شهرضا اصفهان آغاز شد و پس از تجمیع، نتایج توسط هیئت نظارت اعلام خواهد شد.



ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید