تسنیم/ گذری در شهر روایتی تصویری است از مردم ،خیابان‌های شهر و پیرامون زندگی روزمره.

ناصر جعفری

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید