تسنیم/ پزشکان و پرستاران بیمارستان کامکار قم به صورت شبانه روزی مشغول رسیدگی به بیماران این بیمارستان هستند.


امیر حسامی‌نژاد


#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید