آخرین خبر/ دست‌نوشته زیبای پرستار بیمارستان ولایت قزوین :
اگر در شهر پیچیده هراس مرگ
باکی نیست
پرستارم و جانم را برای تو سپر کردم#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید