آخرین خبر/ تعبیه یک ورودی گندزدا در مقابل تالار عروسی در استان جاوه اندونزی و عروسی که هنگام ورود به مراسم در"گِیت" مخصوص آخرین خبر/ تعبیه یک ورودی گندزدا در مقابل تالار عروسی در استان جاوه اندونزی و عروسی که هنگام ورود به مراسم در"گِیت" مخصوص ضدعفونی می‌شود.
می‌شود.#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید