ایلنا/ فضای کارگری کشاورزی در استان کرمان.#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید