مشرق/ تصویر کادر درمان که در شهر ووهان کار کردند در ساختمان های شهرشان فوجو./عکس: reuters

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید