مشرق/ دانگ ون خو آشپز ویتنامی این برگرهای کرونا شکل را در هانوی تولید کرده است.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید