مشرق/ در پی قرنطینه و خلوتی شهر ساحلی لندودنو انگلیس بزهای کوهی درخیابان‌های این شهر قدم می‌زنند.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید