آخرین خبر/ بهترین حس دنیا وقتیه که یه مادر به آغوش فرزندش برمی‌گردد.
بیمار کرونایی بهبود یافته در icu بیمارستان فرقانی قم.#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید