مشرق/ طوفان در بنگلادش تاکنون ۱۰۶ قربانی گرفته و بیش از صد هزار منزل مسکونی را ویران کرده است.