قدس آنلاین/ اطفاء حریق منزل قدیمی متروکه در خیابان رازی مشهد

وحید بیات