آخرین خبر/ پس از انتشار فیلم کشته شدن یک مرد سیاه به دست پلیس شهر مینیاپلیس در ایالت مینه سوتای آمریکا و به راه افتادن اعتراضات وسیع، نیرو‌های پلیس با معترضان دیگر شدند و از گاز اشک آور برای متفرق کردن آن‌ها استفاده کردند.