مشرق/ یک طراح عراقی، نحوه برخورد آمریکا با عراقی ها را به ماجرای خفه کردن یک سیاهپوست توسط پلیس آمریکا در ایالت مینه سوتا تشبیه کرد.