خبرگزاری دانشجو/ شروع لیگ برتر و حفظ فاصله بازیکنان در زمان بازی!
کاریکا عباس گودرزی