میزان/ دشت لاله‌های واژگون در شهر وان کشور ترکیه منظره زیبایی رو خلق کرده است.