فارس/ موزه ها و اماکن تاریخی و گردشگری مانند آرامگاه حافظیه در استان فارس با رعایت پروتکل های بهداشتی ابلاغ شده در شیرازبازگشایی شد.
عکس: محمد رضا فربود