ایرنا/۱۲ هکتار از بیشه زارهای نزدیک شهر جنت مکان از توابع شهرستان گتوند از جمله درختان گز و بید پنجشنبه هشتم خردادماه بر اثر آتش سوزی از بین رفت. هر ساله بخش زیادی از مراتع و بیشه زارهای شهرستان گتوند به علت گرمای هوا وعامل انسانی درآتش می سوزد.