ایرنا/ منطقه سرشیو مریوان در استان کردستان با داشتن باغ های میوه، اراضی زراعی و مراتع مرغوب با گل و گیاه‌های وحشی و مناطق کوهستانی و جنگلی شرایط مساعدی برای فعالیت زنبورداری دارد. این مجموعه عوامل سبب شده این منطقه از استان کردستان یکی از قطب های تولید عسل در کشور باشد.