ایکنا/ مساجد زنجان پس از ۳ ماه تعطیلی به دلیل شیوع کرونا، با رعایت پروتکل های بهداشتی بازگشایی شد.
آرین بهمنی