باشگاه خبرنگاران/ جلسه علنی مجلس شورای اسلامی سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ به ریاست دکتر قالیباف برگزار شد.
علیرضا زینلی