آخرین خبر/ حمله پلیس آمریکا به خبرنگاران، عکاسان و فیلمبرداران خبری در جریان اعتراضات اخیر در این کشور از سوی شمار زیادی از فعالان حوزه خبری و حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است.