مشرق/ در پی تشدید درگیری‌ها در واشنگتن لایه‌های امنیتی برای حفظ امنیت کاخ سفید در بیرون محوطه نصب شده است.